Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

İSLAMDA KUL HAKKI

 İSLAMDA KUL HAKKI(HUKUKUL İBAD)
Kıymetli okuyucularım. Hukukul ibad kul hakları demektir.hukuk hakkın çoğulu, ibad ise abd(kul) in çoğuludur. Bu terim fıkhi terimdir. Türkçemizde kul hakları olarak kullanılır. İSLAMDA KUL HAKKI(HUKUKUL İBAD)
Haklar genel olarak 4 kısma ayrılır.
1-Sadece Allaha ait olan içinde kul hakkı olmayan haklar.Bunlara örnek iman,ibadet ve yasaklar sayılabilir.
2-Sadece kullara ait olan haklar. Bunlara örnek kişinin alacakları,diyet(kan bedeli),telef edilen mal bedeli gibi kişisel meselelerdir.Bunları kişi dilerse bağışlar. Dilerse bağışlamaz.
3-Allah ve kul hakkının bir arada old…uğu ancak Allah hakkının daha fazla olduğu haklar. Mesela bir kişiye zina iftirası atmak kul hakkı olduğu halde toplumu fuhuşa,fitneye,karışıklığa,deikoduya sürüklediği için Allah hakkı daha fazladır.Yani iftiraya uğrayan hakkını helal etse bile Allah bu iftirayı atanı affetmiyecek cezasını hem dünyada hemde ahirette verecektir. Bugün buna kamu hakkı diyoruz.
4-Allah ve kul haklarının bir arada olduğu ancak kul haklkının fazla olduğu haklar. ki bu haklarda ikiye ayrılır.1-MADDİ HAKLAR:2- MANEVİ HAKLAR. MADDİ KUL HAKLARI
AYET:”Mallarınızı aranızda haksız yere yemeyin. Bilip dururken insanların mallarınndan bir kısmını yalan yemin ve şahitlikle yemeniz için o malları hakimlere (yetkili mercilere rüşvet olarak )vermeyin”.(Bakara suresi ayet 188)
Her ne sebeble olursa olsun insanların haklarına tecavüz edip onlara haksızlık yapanları Allah(cc) zalim olarak nitelemektedir. Nitekim Kuran-ı Kerimde ş…öyle buyuruyor
AYET:”Sorumluluk ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere aittir.İşte böylelerine acıklı bir azap vardır.”(şura suresi ayet 42) Yine başka bir ayette şöyle buyrulur.
AYET:”Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.”(Ali imran suresi ayet 151).Başka bir ayette ise
AYET:”.Zalimler için yardımcılar yoktur.(maide ayet 72) yine başka bir ayette .
AYET:”Bilinizki Allahın laneti zalimlerin üzerinedir.(huccurat ayet 12) Zalimler hakkında Kuran-ı kerimde birçokayet mevcuttur. KUL HAKKIYLA İLGİLİ HADİSLER
HADİS:”Zülümden kaçını zira zulum kıyamet günü sahibini saran karanlıklar olacaktır.Şuhh(cimrilik ve hırs) tan kaçının zira şuhh sizden evvelkileri helak etti. Cimrilik ve hırs onları birbirinin kanlarını dökmeye haramları helal saymaya sevk etti(Müslim Riyazüssalihin sayfa-186) başka bir hadisi şerifte ise
HADİS:”Kim bir karış kadar yere zulmederek sahip çıkmak iste…rse yedi kat yerler boğazına geçirilir./buhari-Müslim Riyazüssalihin -sayfa-188) yien bi başka hadisi şerifte şöyle buyrulur.
HADİS:”Allaha andolsunki sizden biriniz hakkı olmaksızın bir şeyi alırsa Kıyamet günü onu yüklenerek yüce Allahın huzuruna varır. Sizden birinizin baıran deveyi,böğüren sığırı,meleyen koyunu bunların hangisini yüklenerek Allahın huzuruna çıkacağını bilemem. Sora ellerini kaldırdı da ”Ya Allah tebliğ ettimmi” buyurdu.(Buhari- Müslim Riyazüssalihin sayfa-190) Başka bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor.
HADİS:”Kimin yanında kardeşinin vakarını sarsan husustan veya değeri olan birşeyden zulum ile elde edilmiş bir hak varsa altın ve gümüşün olmayacağı kıyamet günü gelmeden önce bu dünyada iken helaleşsin Yoksa eğer sevabı varsa onun sevabından yaptığı haksızlık kadar alınacak hak sahibine verilecektir. Şayte sevabı yoksa hakkını yediği kişinin günahları hak yiyene yüklenecektir.Allah(cc) kendi hakkını dilerse bağışlar ama asla kul hakkını bağışlamaz. (Buhari Riyazüssalihin sayfa-190) KUL HAKKI YİYEN ŞEHİT OLMAZ
HADİS:”Peygamberimiz(sav) in ağır işlerine bakan bir yardımcısı vardı. Ona Kirkine denilirdi. Bu kimse vafat ettiğinde Resulu ekrem(sav9 o cehennemdedir buyurdu. Ona ait eşyaya bakmaya gittiler. Ganimet malında çalınma bir elbise buldular. Çaldığı bu elbise onun cehenneme girmesine sebep oldu.(Buhari- Müslim Riyazüssalihin-191) yine başka bir hadsi şerifte şöyle buyrul…ur.
HADİS:”Kim bir müslümanın hakkını yemin ederek alırsa allah ona cehennemi vacip; cenneti haram kılar. Buyurduki bunun üzerine sahbiler ya resulullah azda olsa bilemi diye sordular Resulullah (sav) :” Misvak ağacından kesilmiş küçük bir dal bile olsa buyurdu.(Müslim Riyasüssalihin -192)
Peygamberimiz (sav) kul hakkıyla ölen bir kişi savaşta savaşıp şehit bile olsa cehennemliktir buyurdu. aman Allahım ne korkunç bir hak Sayın okurlarım lütfen bu hadisi şerifi iyice okuyun işte hadisi şerif.
HADİS:”Hayber harbi olsuğu gün sahabilerden bazıları gelip dedilerki falanca şehittir falancada şehittir. dediler. nihayet bir ölünün yanından geçtiler. Buda şehit olmuş dediler. Peygamberimiz(sav)” Hakikat ben onu çaldığı elbise ile cehennemde olduğunu görüyorum ” buyurdu.(Müslim Riyazüssalihin0193) GERÇEK MÜFLİS
HADİS:”Müflis kimdir bilyormusunuz? diye peygamberimiz yanndakilere sordu. Onlarda Müflis parasını, malını kaybetmiş iflas etmiş kişidir dediler. Peygamberimiz(sav) Hayır asıl müflis Kıyamet günü namaz,oruç,ve zekat, sadaka vesaire sevabıyla birliktegelip Fakat şuna söğdü,şuna iftira attı, şunun kalbini kırdı, şunun malına ,zarar verdi,şunun hakkını yedi, şuna ırzına namusuna, canın…a zarar verdi. diye amel defterine yazılmış kimsedir. Yaptığı iyiliklerin ,ibadetlerin, hayırların sevabı hakkını yediği kişilere verilir.Eğer Kul borcunu ödemeye sevapları yetmezse o kişilerin günahları onun üzerine yüklenir. Ve bu günahlarla birlikte cehenneme girer.(Müslim riyasüssalihin sayfa 195)
Kıymetli okuyucularım Bakınız Allah(cc) Kuran-ı kerimde ne buyuruyor.
AYET:”Kim bir cana haksız yere öldürerek kıyarsa bütün insanları çöldürmüş gibi günah kazanır. Kimde bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi sevap kazanır.(Maide suresi ayet-32) BOYNUZLU KOYUN BOYNUZSUZA HESAP VERECEK
Kıymetli okuyucularım. Bu dünyada yapılan herşey karşılığını bulacaktır. (miskale zerretin hayreyyereh miskale zerretin şerreyyereh İnşirah suresi) Zerre iyilikte zerre kötülükte karşılığını bulacaktır. Hiçbir şey karşılıksız kalmayacaktır. Yapılan iş Allahın hakkına giriyorsa o gafurdur, rahimdir,rahmandır,ğufrandır,dilerse affeder ki affedeceğini birçok ay…ette bize açıklıyor bize Kuranı kereimde Ancak eğer yaptığımız iş kul hakkını ilgilendiriyorsa kul derken sadece insan olarak düşünmeyin hayvan bitki allahın yarattığı herşey; işte o zaman Allah (cc) karışmıyor. Hak sahiplerini karşı karşıya bırakıyor.Bakınız bu hususupeygamberimiz(sav) ne güzel ifade ediyor.Lütfen bu hadisi defalarca dikkatle okuyun. düşünün koyun hakkını alacaksa biz ne olacağız.
HADİS:”Haklar kıyamet günü elbette sahiplerine verilecektir.Hatta boynuzlu koyun baynuzsuz koyuna hesap verecektir.Boynuzsuz koyunu döğen boynuzlu koyun; boynuzsus koyuna hesap verecektir.(Müslim Riyazüssalihin Sayfa -187)
Kıymetli okuyucularım yazıma son verirken kendimi ve sizlewri bir kez daha uyarıyorum aman ha Kul hakkıyla mahşerde huzura varmayalım sevaplarımızı başkasına verip başkaların günahını yüklenerek müflis olarak cehennemi boylamayalım.Allah(cc) bizleri kul hakkı yemekten korusun Amin.